Vývoj CRM 2023

Zajímáte se kam bude směřovat vývoj CRM v roce 2023?

Vývoj CRM systému určují trendy, novinky a technologie v daném odvětví, které pro Vás pravidelně sledujeme. Stejně důležitou roli ale hrajou všichni potenciální klienti, kteří vznáší požadavky a přání a především stávající zákazníci CRM BLUEJET, kteří již mají konkrétní zkušenost a především jasnou představu, jak by bylo možné systém vylepšit.

Děkujeme všem

kteří nás inspirují a poskytují konstriktivní kritiku a pomáhají tak dělat ještě lepší systém.

Pro rok 2023 jsme zaměřili pozornost na tyto tři oblasti:

Marketing

Efektivní spolupráce

Naším cílem je zjednodušení logiky některých částí pro maximální přívětivost, vytvoření přehledných one-screen vyhodnocní (grafy+KPI) pro rychlé posouzení celkové úspěšnosti kampaně. Dokončení sběru dotazníků z webu, seriály a A/B testování.

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Průběh

KPI 2.0 + grafy

Smart pro-links

Vzhledem k masivnímu využití novinky verze roku 2022 KPI jsme se rozhodli pro vývoj nových funkcí v rámci využitelnosti KPI. Především chytré pro-linky do návazných evidencí a nové možnosti v grafech.


Current Progress
Current Progress
Current Progress
Průběh

Projekty

Přehledně a jednoduše

Změny a rozšíření směřující především k maximálnímu zjednodušení a přehlednosti využití projektů BLUEJET. Využití sprintera pro měření času a úkolů pro sledování činností, fazí a hlídání celkového času.


Current Progress
Current Progress
Current Progress
Průběh

Všechny změny budou dostupné průběžně v rámci UPDATE!

>